Verandering vereist eerst bewustwording. Even stil staan bij bepaalde onderwerpen/thema’s. Als trainer bied ik in deze bewustwordings- en veranderingstrajecten ondersteuning middels training.

Omdat iedere situatie uniek is, is ervoor gekozen om training op maat aan te bieden. Voordelen van een training op maat is dat er veel mogelijkheden zijn, eigen invulling gegeven kan worden en dat er gericht gekeken wordt naar waar de behoefte ligt.

Een maatwerk training gaat als volgt:

BRAINSTORMSESSIE Voorafgaand zal er een kennismaking- en brainstormsessie plaatsvinden. Het concretiseren van het thema/onderwerp en het bespreken van de doelgroep staan hierin centraal. Om te komen tot een goede training op maat is het van belang dat ik er tijdens deze sessie achter kom wat de wensen en verwachtingen zijn. Naar aanleiding van onze brainstormsessie start ik met het ontwikkelen van de training.

TRAINING In een training wordt vooral ingezet op bewustwording van het desbetreffende onderwerp, het ervaren van nieuw gedrag en het ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Tijdens de training maak ik gebruik van verschillende creatieve (psychologische) interactieve werkvormen, oefeningen en opdrachten.

FOTOGRAFIE [Optioneel] Samen nader in te vullen hoe deze optie uitgevoerd zal worden.

Eerder gegeven trainingen zijn:
-   Eigen kracht stimuleren
-   Grenzen aangeven
-   Netwerktraining – zichtbaarheid
-   Jij en social media